Ultima Thule:Ragnarök

From Lyriki
Jump to: navigation, search
“Ragnarök”
Artist: Ultima Thule
Albums: Folkets Röst (2000)

Och Oden Sade
Våren kommer senare,
Hösten tidigare och
Sommaren blir kortare å kortare.
Fibulavintern är inne.

Människan frös
Och jättarna frös
Och även asarna frös.
Mjödet stelnade i Valhall
Särimner djupfrystes.

Ragnarök, Befriare och död.
Ragnarök, Ultima Thule föd.

Fordom rikt och vackert land
Stad och by står nu i brand
Liksom Edda mäktig spått
Nordens rike står förrått

Ragnarök - befriare och död
Ragnarök - Ultima Thule föd

Asar samlas i timmen sen
Oden hört hur vinden ven
Tor talar, vreden sjuder
Gjallarhorn till striden bjuder

Ragnarök - befriare och död
Ragnarök - Ultima Thile föd

Gudar vreda redo står
Viking stolt mot jättar går
Jättars här, stor och svart
Vikinggudens sista natt

Ragnarök - befriare och död
Ragnarök - Ultima Thule föd

Sargad mark nu hel och ren
Åter liv på askens gren
I blodig jord där slaget stått
Av Asars blod ett frö blir sått

Ragnarök - befriare och död
Ragnarök - Ultima Thule föd