Midnattsol:På Leting

From Lyriki
Jump to: navigation, search
“På Leting”
Artist: Midnattsol
Albums: Where Twilight Dwells (2005)

Kem e eg?
Koffår leve me her å nå?
Kem e du?
Ka vil skje i framtiå

Fins det fler?
E der någen som passe p å?
E der svar?
Vil me någen gang vida mer?


Me havet der finne eg ro
Ro te å ver meg sjol
Ta meg me
Og led meg på min vei


Tankene flykte me
Te et ukjent sted
Kom me meg
Så vil du se din vei


De e morkt
Eg vett at tiå går å g år
Redd å kal
Prove å finna et svar p å alt

De e ikje lett å forstå
Koff år jordå miste sin glod
Me maktens hån
Kem bestemme over liv å dod

Me havet der finne eg ro
Ro te å ver meg sjol
Ta meg me
Og led meg på min vei


Me havet der finne eg ro
Ro te å ver meg sjol
Ta meg me
Og led meg på min vei


Tankene flykte me
Te et ukjent sted
Kom me meg
Så vil du se din vei