Månegarm:Ymer

From Lyriki
Jump to: navigation, search
“Ymer”
Artist: Månegarm
Albums: Nordstjärnans Tidsålder (1998)

I åldrarnes morgon,
då Ymer levde,
Var ej sand, ej vatten,
ej svala vågor,
jorden ej fanns,
ej avanhimlen,
Blott ginnungasvalget
men intet gräs