Månegarm:Vedergällningens Tid

From Lyriki
Jump to: navigation, search
“Vedergällningens Tid”
Artist: Månegarm
Albums: Vargstenen (2007)

På svarta vingar buren
Över Midgårds mark
Med bud om dagen
Och ormtungors fall

Vargtand och björnram
Eld och stål
Brutna löften, förgiftat land
Blodiga vingar skuggar mark
Sakta sluter sig Hels hand

Kallar björnfot och gråben
Svurna samman I ed
Söner och döttrar av Norden
Sprungna ur samma mull
Åter samlade till offer
Blot och lov till Grimner
Låt spjutet bevingas I bärarens hand!

Vargtand och björnram
Eld och stål
Brutna löften, förgiftat land
Blodiga vingar skuggar mark
Sakta sluter sig Hels hand

Seger till de av seden
För Yggdrasils rot
Seger till Midgårds barn
Mot nidingars hat
Hammaren faller med ett dån
Horn blåser till sång
Blodörn ristas för nid:
Vedergällningens tid!

Vargtand och björnram
Eld och stål
Brutna löften, förgiftat land
Blodiga vingar skuggar mark
Sakta sluter sig Hels hand

Ulvpälsar I kampens raseri
Blodiga sköldar spruckna
Bevingade ormar, blodörnens tid:
Vedergällningens tid!

Hammarens seger, hednatid:
Vedergällningens tid!

English translation:

Carried on black wings
Over the land of Midgaard
With tidings of the day
And the falls of serpent tongues

Tooth of wolf and bear's paw,
fire and steel, broken promises, poisoned land,
bloody wings cast their shadow over the ground,
slowly the hand of Hel closes

Calls bear foot and wolf leg
Sworn together in an oath
Sons and daughters of the North
Sprung from the same soil
Once again assembled for sacrifice
Offering and praise unto Grimner
Let the spear be conquered
In the hand of its carrier

Tooth of wolf and bear's paw,
fire and steel, broken promises, poisoned land,
bloody wings cast their shadow over the ground,
slowly the hand of Hel closes

Victory to those of the lore
For the root of Ygdrasil
Victory to the children of Midgaard
Against the hate of vandals
The hammer falls with a boom
Horns blow a song
Blood Eagle is carved for evil deed
The time of Retaliation

Wolf coats in the rage of the battle
Bloody shields lie broken
Winged serpents, the time of the Blood Eagle
The time of Retaliation

Victory of the hammer, time of the heathen
The time of Retaliation