Månegarm:Vargstenen

From Lyriki
Jump to: navigation, search
“Vargstenen”
Artist: Månegarm
Albums: Vargstenen (2007)

Ljus faller sakta
Över ödemarkens gölar
Sunna stiger sakta
I den kalla morgonen

En hoppets låga
Till gåvostenens kraft
Att tunga bojor lösa
I denna natt

Vag är min fylgias kraft
En kall smak av järn
Följer dess svaga sång
Som ekar böljande I vinden

Faller ned vid stenens fot
Glödande runor som binder
I drakens ristade kropp
Järntandens blodröda spår

Nidingars förhatliga dåd
Vrede stiger åter upp
Kropp utan själ
själ utan kropp

Samlar tanke och sinne
Väntar solens fall
En reningens eld
I bergets kristall

Under nordstjärnans sken
En son av Nordens mark
Kallar på gudarna
Vid deras namn

Kallar väsen I ovan
I riktningar sex
Kallar väsen I nedan
Förfädersandar, stå mig bi!
Runor från Urds väv
Uråldrig vibrerande kraft

Runor fyra från världar nio
Från trädet I världens mitt

Reid kallar jag för skydd
Eld, luft, vatten och jord
Gifu för offer och gåva
I bergets djup

Algiz för fylgiors makt
Gråbens kraft, min broderhälft
Ken, den förödande elden
För rening och bojor brustna

Kristallens ljus
Bländade min syn
Ett vibrerande dån
Fyllde världen
Surts eld slog ur jorden
Glödande runor sveddes bort

Ett rungande avgrundsvrål
Urkraft förlöst
Odins glittrande öga
Förlöst ur vargstenen
Förening av själen
Själars rening I eld

Fogade samman I ödets väv
Själars rening I eld

English translation:

Light falls slowly
Over the cesspools of the desert
Sunna rises slowly
In the cold morning

A flame of hope
To the power of the Gift Stone
To unfetter heavy shackles
In this night

Faint is the power of my Fylgja
A cold taste of iron
Follows its weak song
That resounds billowing in the wind

Falling down at the stones foot
Glowing runes that bind
In the carved body of the dragon
The blood red trace of the iron tooth

The hateful deeds of vandals
Wrath rises again
Body without a soul
Soul without a body

Collecting thought and mind
Awaiting the falling of the sun
A cleansing fire
In the crystal of the mountain

Under the light of the Northern Star
A son of the earth of the North
Calls the Gods by their names

Calls beings of Above
Fey creatures of six directions
Calls beings of Below
Spirits of my forefathers, stand by me

Runes from the web of Urd
Ancient vibrating power
Four runes from nine worlds
From the tree in the centre of the world

I call upon Reid for protection
Fire, Air, Water and Earth
Upon Gefn for sacrifice and gift
In the deep of the mountain

Algiz for the power of Fylgjas
The power of the Wolf, my brother-half
Ken the devastating fire
For cleansing and broken bonds

The light of the crystal blinded my sight
A vibrating rumble filled the world
The fire of Surt was stricken from the earth
Glowing runes were scorched out

A rumbling abysmal roar
Ancient power released
The glittering eye of Odin
Delivered from the Wolf Stone
Union of the soul

The cleansing of souls in fire
Joined together in the web of destiny
The cleansing of souls in fire