Månegarm:Ägirs Vrede

From Lyriki
Jump to: navigation, search
“Ägirs Vrede”
Artist: Månegarm
Albums: Dödsfärd (2003)

I stiljte vi ligger I havets famn
Kvällen likt solen vandrar hän
Bortom ruvar stormens här
Vrider sig I väntan

En skugga faller över vårt skepp
Bådar om havets svala död
Det nalkande stormande vredet
Blottar sin skummande käft

Hör till vågors dån
Vi fara till Ran
Ägirs vrede är döden

Vatten väter kroppen
Kyler och dränker
Ägirs vrede är döden

Vågor, sänker draken I mörker, släcker dess eld
Stormen, river och sliter I seglet, splittrar trä
Krossad, av havets herre, kluven itu
Slaget, till spillror är skeppet, av Ägirs vrede