Coma:Ocalenie

From Lyriki
Jump to: navigation, search

Ocalenie
Artist: Coma
Album: Pierwsze Wyj?cie Z Mrokuz dok?adno?ci? atomowej sekundy globalnej
wyruszyli?my ratowa? ?wiat
podejmuj?c si? niewykonalnej sprawy
porzucili?my rodzinny kraj
ponad miastem, ponad lini? miast
odurzeni okrucie?stwem ?wiate?
przez kosmiczn? katastrof? gwiazd
wystrzeleni w tajemnice znacze?

przez granice niespokojnych krain
p?yn? nowotwory szalonego gniewu
gin? s?o?ca nap?cznia?e krzywd?
oceany wyst?puj? z brzegów
min? wieki zanim wróci ?wiat?o
min? ?wiaty zanim wróci spokój
kto ma uszy niechaj s?ucha bacznie
?e ju? nic nie zdo?a pomóc

dopóki co
dopóki co
tylko my
posiadamy moc
na pewno tak
na pewno tak
tylko my
pokonamy strach

z dok?adno?ci? atomowej sekundy globalnej
wyruszyli?my ratowa? ?wiat
podejmuj?c si? niewykonalnej sprawy
porzucili?my rodzinny kraj
ponad miastem, ponad lini? miast
odurzeni okrucie?stwem ?wiate?
przez kosmiczn? katastrof? gwiazd
wystrzeleni w tajemnice znacze?

dopóki co
dopóki co
tylko my
posiadamy moc
na pewno tak
na pewno tak
tylko my
pokonamy strach

dopóki co
dopóki co
tylko my
zwyci??ymy z?o
na pewno tak
na pewno tak
tylko my
ocalimy ?wiat