Aina:Lalae Amêr

From Lyriki
Jump to navigation Jump to search
“Lalae Amêr”
Artist: Aina
Albums: Days Of Rising Doom (2003)


Lalalalae lalalaelalalae lalalalaelaela

Lalalalae lalalaelalalae lalalalaelaela

Tonou year din fealor
Year refe toutour nae volaer shespour
Laefir ae thoutune
Jayraen haen Syrius nodeti er
Shaye duroul esrony d'emte
Etin teldan emocrys sirulage
Lae, d'iri ismythou shalertin lalae
Lemno, heinosh renewer evolash
Soltinae jerine lemnoshae amer


Lalalalae lalalaelalalae lalalalaelaela

Lalalalae lalalaelalalae lalalalaelaela